Logic blockchain’s methods for Graphchain: integration of Graphchain knowledge representation paradigm with logic smart contracts

Projekty realizowane:

2020

 

„Zwiększenie konkurencyjności spółki MakoLab S.A. dzięki zakupieniu badań naukowych prowadzących do powstania komponentu „smart-contract” opartego o metody logiki dla systemów Blockchain.”

Cele projektu i planowane efekty

Celem realizacji projektu i jego finalnym rezultatem jest opracowanie, w oparciu o innowacyjne rozwiązania z dziedzin logiki, programowania logicznego oraz technologii Blockchain, znacząco ulepszonego produktu Graphchain (www.graphchain.io) firmy MakoLab. Finalnym rezultatem projektu będzie podniesienie jakości usług firmy MakoLab w zakresie technologii Blockchain, a zatem zwiększenie konkurencyjności oferty firmy w zakresie tej technologii, a zatem również zwiększenie jej przychodów. Jednocześnie, końcowy produkt projektu umożliwi jeszcze lepsze pozycjonowanie firmy na rynku produktów i usług Blockchain’owych.

Wartość projektu

389 664,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

269 280,00 zł

“Improving MakoLab S.A.’s competitiveness through the purchase of scientific research leading to the creation of the company’s ‘smart-contract’ component based on methods of logic for Blockchain-based systems.”

The goal of the project and its planned results

The goal of the project and its final result is for MakoLab to develop a significantly improved product Graphchain (www.graphchain.io) – basing on innovative solutions in the fields of logic, logic programming and Blockchain technology. The final result of the project will be to increase the quality of MakoLab’s services in the field of Blockchain technology, and therefore to increase the competitiveness of the company’s offer in this technological area, also meaning its revenues increase. At the same time, the end-product of the project will improve the positioning of the company on the Blockchain products and services market.

 

Project value: PLN 389 664.00

EU project financing: PLN 269 280.00

Skip to content